Privacyverklaring

Ravensburger neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus, op grond waarvan wij bij alle handelingen op het gebied van de gegevensverwerking (bijv. registreren, verwerken en verzenden) te werk gaan volgens de wettelijke voorschriften. Wij willen dat u weet, wanneer wij welke gegevens opslaan en hoe wij die gebruiken. De navolgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens waarborgen.

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgerelateerde gegevens

Ravensburger verzamelt persoonsgerelateerde gegevens, wanneer u gebruikmaakt van bepaalde aanbiedingen of prestaties op onze internetpagina’s, met name voor de orderafhandeling (zie onder “Registratie”) of wanneer u deelneemt aan prijsvragen.

Wanneer u ons contactformulier gebruikt, verzoeken wij u om uw naam, uw e-mailadres, leeftijd, geslacht en woonplaats te vermelden. In ieder geval kennen wij uw identiteit na ontvangst van deze informatie.

Ravensburger verzamelt uw informatie die uw browser ons doorgeeft en slaat deze bovendien automatisch op in onze serverlogs. Hierbij gaat het met name om uw IP-adres en de door u opgeroepen pagina’s. In het kader van verschillende aanbiedingen en services wordt extra informatie op cookies opgeslagen. Uw persoonlijke gegevens evenals gebruikersgegevens worden in onze klantendatabase opgeslagen.

Ravensburger gebruikt de verzamelde gegevens uitsluitend voor doeleinden, waarvoor deze conform de navolgende bepalingen mogen worden gebruikt.

Registratie

Wanneer u een persoonlijke klantenaccount opent (eerste registratie) hebben wij ten minste uw e-mailadres, uw voor- en achternaam, uw aanspreekvorm evenals een door u te kiezen gebruikersnaam nodig.

Bij het aanmaken van een klantenaccount hebt u met dezelfde inloggegevens ook toegang tot de online-shop op www.myravensburger.com, tot de online-ticketshop op www.spieleland.de of www.ravensburger-tickets.de en tot de pagina’s van de Ravensburger communities en de Ravensburger online-spelletjes (wanneer hiervoor klantenaccounts moeten worden ingericht), echter niet tot de klantenaccounts van de door Ravensburger Digital GmbH geëxploiteerde pagina's.

Wanneer u in onze online-shop wilt winkelen, hebben wij voor het afhandelen van uw bestelling bovendien nog andere persoonlijke gegevens nodig, met name uw adres.

Uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens kunt u hier te allen tijde met uitwerking voor de toekomst herroepen. Dit geldt echter niet voor de gegevens die noodzakelijk zijn voor het afhandelen van eventuele reeds opgegeven bestellingen. Na ontvangst van uw protest zullen wij de desbetreffende gegevens niet meer gebruiken. Let erop, dat u zich voor het gebruik van onze online-shop evenals voor het ontvangen van nieuwsbrieven/reclame opnieuw moet aanmelden.

Nieuwsbrief/reclame

Met de toestemming voor het ontvangen van informatie over producten, speciale aanbiedingen en ander nieuws van de Ravensburger-groep worden uw gegevens, nadat uw toestemming nogmaals werd bevestigd, gebruikt voor reclamedoeleinden door het versturen van nieuwsbrieven, mailings en printreclame.

Wij zouden u graag in het kader van onze nieuwsbrief en overige reclame de service willen bieden, deze op u en uw individuele belangen af te stemmen en zodoende onze reclameactiviteiten en het gebruik van onze webaanbiedingen in uw zin continu te verbeteren. Wanneer u daarom hebt ingestemd met het ontvangen van nieuwsbrieven, mailings en printreclame, maken wij gebruik van deze mogelijkheid.

Hiervoor slaan wij gegevens uit uw bestellingen of uit evt. gehouden enquêtes waaraan u hebt deelgenomen, op. Op die manier kunnen wij u bijvoorbeeld voor u bijzonder interessante informatie over onze producten of diensten doen toekomen of u de deelname aan acties zoals bijvoorbeeld prijsvragen of producttests voorstellen.

Van deze service wordt vanzelfsprekend alleen gebruikgemaakt wanneer u hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven. Wanneer u met het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden hebt ingestemd, worden uw persoonsgerelateerde gegevens voor de bovengenoemde doeleinden gebruikt. Uw toestemming geeft u met uw akkoordverklaring ten aanzien van het ontvangen van onze nieuwsbrief door het plaatsen van een vinkje en de aansluitende bevestiging. Vanzelfsprekend worden uw gegevens met inachtneming van de geldende wettelijke privacybeschermingsbepalingen gebruikt.

De toestemming voor de ontvangst van onze geïndividualiseerde nieuwsbrieven en mailings evenals voor het gebruik van uw gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden kan te allen tijde worden herroepen. In uw nieuwsbrief vindt u daarvoor een link, waarmee u uw toestemming kunt herroepen. Uw toestemming kunt u echter ook hier herroepen. Met de herroeping wordt zowel uw toestemming voor het toezenden van informatie over producten, speciale aanbiedingen en ander nieuws van de Ravensburger-groep als de instemming met het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclame- en marktonderzoeksdoeleinden gewist.

Cookies

Cookies hoeft u niet te accepteren om de Ravensburger-websites te bezoeken. Let erop, dat echter het kopen in de Ravensburger online-shop (winkelwagenfunctie) alleen mogelijk is met geactiveerde cookies.

Cookies en flash-cookies zijn bestanden die wij op uw harde schijf opslaan. Er zijn twee verschillende soorten cookies; sessie-cookies die worden gewist zodra u uw browser afsluit, en permanente cookies die gedurende een langere periode of onbeperkt op uw harde schijf worden opgeslagen. Cookies zorgen voor een eenvoudigere navigatie en voorkomen dat u bij ieder gebruik al uw registratiegegevens opnieuw moet invoeren. Cookies helpen ons om ons aanbod zo goed mogelijk aan uw wensen als klant aan te passen en u het bezoek aan de Ravensburger-presenties zo comfortabel mogelijk te maken.

Door onze cookies krijgen wij alleen informatie – zonder direct naar de persoon te verwijzen – bijvoorbeeld welke pagina’s van onze shops u bezoekt of welke producten u hebt bekeken.

Verder tonen wij u behalve de producten die u voor het laatst hebt bekeken, ook andere productadviezen. De aan uw belangstelling gerelateerde reclame is gebaseerd op de geanonimiseerde analyse van uw gebruiksgedrag op onze pagina’s met gebruikmaking van desbetreffende cookies.

Om ook het aanbod op internet interessanter voor u te maken, maken wij ook gebruik van re-targeting-technologieën. Gebaseerd op uw surfgedrag en de door u bekeken producten op de Ravensburger-websites kunnen wij u ook op websites van onze partners interessante aanbiedingen/informatie weergeven. Deze manier van reclame maken vindt plaats op basis van een cookie-technologie en een analyse van het voorafgaande gebruiksgedrag in geanonimiseerde vorm, d.w.z. daarbij worden noch persoonsgerelateerde gegevens opgeslagen noch gebruiksprofielen met uw persoonsgerelateerde gebruiksgegevens bij elkaar gebracht.

De volgende cookies worden o.a. bij uw bezoek aan de internetsites van de Ravensburger-groep gebruikt:


Webtrekk
ActionAllocator
Sovendus
Ravensburger
Google Analytics
Google Converison
Google Remarketing
Criteo Retargeting
Facebook Retargeting
Webanalyse
tracking cookie
Sessioncookie
Sessioncookie, Lifetimecookie
Webanalyse
Webanalyse
Gebruik van websites
Gebruik van websites
Gebruik van websites


U kunt het opslaan van de cookies op uw harde schijf voorkomen, door bijvoorbeeld in uw browserinstellingen “geen cookies accepteren” te kiezen. Hoe dat precies functioneert, vindt u in de handleiding van uw browserfabrikant. Wanneer u geen cookies accepteert, kan dit echter tot functionaliteitsbeperkingen van ons aanbod leiden.

Webanalyse

Webtrekk
Om statistische gegevens over het gebruik van ons internetaanbod te verzamelen en ons aanbod dienovereenkomstig te optimaliseren, kunnen wij de diensten van de firma Webtrekk GmbH, Boxhagenerstr. 76-78 in D-10245 Berlijn gebruiken. Deze verzamelt en evalueert in geanonimiseerde vorm een deel van de informatie die in het kader van het websitebezoek door uw browser werd verzonden, bijv. de gebruikte internetbrowser, het besturingssysteem, het aantal bezoeken, de gemiddelde bezoeksduur of het aantal opgeroepen pagina’s enz. Tegen de webtracking door de firma Webtrekk GmbH kunt u voor de toekomst bezwaar aantekenen, door hier op de link “Webtrekk Opt Out” te klikken.

Webtrekk Opt Out

Daardoor wordt een cookie met de naam webTrekkOptOut ingesteld. Let er echter op, dat het bezwaar slechts zolang geldt als deze cookie in uw browser opgeslagen blijft. Wanneer u uw cookie-geheugen wist, wordt onvermijdelijk ook de “webTrekkOptOut”-cookie gewist.

Op deze website worden gegevens voor optimalisatiedoeleinden aan de hand van een trackingtechnologie van explido WebMarketing GmbH & Co. KG (http://www.explido.de/) verzameld en opgeslagen.
Bij deze door cookies verzamelde gegevens, kleine tekstbestandjes die lokaal op het klembord van de internetbrowser worden opgeslagen, gaat het niet om persoonsgerelateerde gegevens.
Ze worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie; ze kunnen alleen worden gebruikt om anonieme gebruikersprofielen mee te maken. Een uitgebreide privacyrichtlijn van explido WebMarketing GmbH & Co KG vindt u via de volgende link: www.actionallocator.de/privacy .

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan te allen tijde worden onderdrukt door gebruik te maken van de “Do-Not-Track-mogelijkheid” van uw browser. Hoe dat precies functioneert, vindt u in de handleiding van uw browser-fabrikant.

Google Analytics, Conversion Tracking en Remarketing

Voor deze website maken wij gebruik van verschillende diensten van Google Inc. (“Google”), die wij hieronder zullen toelichten. De privacyverklaring van Google kan worden opgeroepen op http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

De door ons gebruikte webanalysedienst Google Analytics maakt gebruik van een specifieke vorm van “cookies”, tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Wij maken u erop attent, dat Google Analytics op deze website werd uitgebreid met de code “gat._anonymizeIp();” om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te waarborgen. Door de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google binnen het gebied van de EU resp. de lidstaten van de Europese Economische Ruimte ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw bezoek aan de website te analyseren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om nog meer diensten te leveren die verbonden zijn met het gebruik van de website en internet. Ook zal Google deze informatie in voorkomende gevallen doorgeven aan derden, wanneer dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres in geen geval koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt ook de installatie van de cookie voor Google Analytics voorkomen door een instelling in de software van uw browser; wij maken u erop attent, dat u in dat geval eventueel niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van ons. Er kan te allen tijde bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van gegevens voor Google Analytics met uitwerking voor de toekomst door een browser-plugin van Google.

Wij maken gebruik van de remarketing-technologie van Google. Door deze technologie worden gebruikers die onze internetpagina’s en onlinediensten al hebben bezocht en belangstelling hebben getoond voor het aanbod, opnieuw aangesproken door doelgerichte reclame op de pagina's van het Google Partner-netwerk. De reclame verschijnt in beeld door het gebruik van cookies, waarmee het gebruikersgedrag tijdens het bezoek aan de website wordt geanalyseerd en vervolgens wordt gebruikt voor gerichte productadviezen en op de belangstelling gebaseerde reclame. Wanneer u geen op uw belangstelling gebaseerde reclame wilt ontvangen, kunt u het gebruik van cookies door Google voor deze doeleinden deactiveren door de pagina https://www.google.de/settings/ads/onweb op te roepen. Als alternatief kunt u het gebruik van cookies van derde aanbieders deactiveren door de deactiveringspagina van het initiatief voor netwerkreclame op te roepen.

Als AdWords-klant maken wij verder gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google. Daarbij wordt door Google Adwords een cookie op uw computer geplaatst (“conversion cookie”), wanneer u via een Google-advertentie op onze website terecht bent gekomen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet meer geldig en zijn niet bedoeld voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina’s van ons bezoekt en de cookie is nog steeds geldig, dan kunnen wij en Google herkennen dat iemand op de advertentie heeft geklikt en zo naar onze pagina werd doorgestuurd. Elke AdWords-klant krijgt een andere cookie. Derhalve kunnen cookies niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de conversion-cookies verzamelde informatie is bedoeld om conversie-statistieken voor AdWords-klanten te maken, die hebben gekozen voor conversion-tracking. De AdWords-klanten komen het totale aantal gebruikers te weten die op hun advertentie hebben geklikt en naar een met een conversion-tracking-tag uitgeruste pagina werden doorgestuurd. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan de tracking-procedure wilt deelnemen, kunt u het hiervoor vereiste instellen van een cookie weigeren – bijvoorbeeld via de browser-instelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen deactiveert. U kunt cookies voor conversion-tracking ook deactiveren door uw browser zodanig in te stellen, dat cookies door het domein “googleadservices.com” worden geblokkeerd.

Gebruik van Facebook social plug-ins

Ravensburger gebruikt op enkele websites zogenoemde “social plug-ins”. Een plug-in is een computerprogramma dat in een softwareproduct wordt “ingelast” en daarmee de functionaliteit ervan uitbreidt.

Ravensburger heeft op zijn websites “social plug-ins” van het sociale netwerk facebook.com geïmplementeerd. Dit netwerk is een aanbod van Facebok Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Sociale plug-ins van het netwerk facebook.com zijn ofwel door het facebook-logo of door de toevoeging “social plug-in van Facebook” duidelijk te herkennen. Ook de “like”-button die op onze websites is geïntegreerd, vormt bijv. een dergelijke “social plug-in”.

Wanneer u een van onze websites waarop een plug-in van Facebook is geïntegreerd, oproepen, dan wordt er een verbinding met de Facebook-servers tot stand gebracht. Hierbij worden vanaf uw computer dezelfde gegevens naar Facebook verzonden alsof u facebook.com zelf zou bezoeken, ook wanneer u geen Facebook-account hebt en de “like”-button niet aanklikt. Dit zijn met name:

- IP-adres
- Browserversie en besturingssysteem
- Herkomst van de bezoeker wanneer u een link bent gevolgd
- Beeldschermresolutie
- Geïnstalleerde plug-ins (zoals bijv. Flash of Adobe Reader)
- URL van de pagina waarin de “like”-button is geïmplementeerd.

Wanneer u daarbij als lid bij Facebook bent ingelogd, wijst Facebook deze informatie aan uw persoonlijke Facebook-account toe. Dat geldt ook voor het gebruik van de social plug-in functies, bijv. door het klikken op de “like”-button. Hierbij wordt deze informatie eveneens aan uw Facebook-gebruikersaccount toegewezen. U kunt dit voorkomen, wanneer u vóór het gebruik van onze websites bij Facebook uitlogt. U kunt het laden van de Facebook plug-ins ook helemaal voorkomen met add-ons voor uw browser, bijv. met de “Facebook blocker” die ter beschikking staat op http://webgraph.com/resources/facebookblocker.

Uitgebreide informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens door Facebook, over de uitoefening van uw rechten en de bescherming van uw privésfeer vindt u in de Facebook-privacyrichtlijnen op http://de-de.facebook.com/policy.php en in de leidraad over de privésfeer op http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php.

Wat u verder nog dient te weten:

Informatie over kredietwaardigheid


Wanneer u in onze online-shop wilt winkelen, hebben wij het recht om informatie in te winnen over uw huidige betalingsgedrag en over de waarschijnlijkheidswaarden met betrekking tot uw toekomstige gedrag, waarbij bij de berekening onder andere adresgegevens worden meegewogen, om een beslissing te nemen over de reden, uitvoering of beëindiging van de contractuele betrekking. Deze informatie ontvangen wij via creditPass van de firma Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG, Postfach 500166, D-22701 Hamburg. Er wordt rekening gehouden met uw beschermingswaardige belangen worden conform de wettelijke bepalingen. Meer informatie, ook over de firma Bürgel Wirtschaftsinformation GmbH & Co. KG en de mogelijkheid zelf informatie in te winnen, krijgt u op: www.creditpass.de/service/datenschutz_privatpersonen.cfm.

Doorgifte van persoonsgerelateerde gegevens aan derden
Met uitzondering van persoonsgerelateerde gegevens, waarbij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om deze door te geven aan ondernemingen van de Ravensburger-groep, worden uw persoonsgerelateerde gegevens alleen doorgegeven aan derden op de volgende voorwaarden:

- wanneer u hebt ingestemd met het doorgeven ervan,
- wanneer dit voor het uitvoeren van aanbiedingen of prestaties, waarvan u gebruik wilt maken, noodzakelijk is (bijv. doorgifte van uw gegevens aan het met de levering van goederen belaste verzendbedrijf; doorgifte van betalingsgegevens aan het met de betalingsafhandeling belaste kredietinstituut),
- wanneer er sprake is van een officiële of gerechtelijke beschikking of
- wanneer dit nodig is om misbruik van onze aanbiedingen of diensten, met name het gebruik waarbij de algemene voorwaarden van Ravensburger of bijzondere gebruiksvoorwaarden worden overtreden, op wettelijk toegestane wijze tegen te gaan.

Bewaarduur

Persoonsgerelateerde gegevens die u ons hebt meegedeeld, worden slechts zolang opgeslagen tot het doel waarvoor ze ons werden toevertrouwd is bereikt, of u uw toestemming met betrekking tot het gebruik van de gegevens hebt herroepen. Wanneer handels- of fiscaalrechtelijke bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaarduur met betrekking tot bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen.

Uw rechten, informatie

Wanneer u met het opslaan van uw persoonsgerelateerde gegevens niet langer akkoord gaat of wanneer deze niet meer kloppen, zullen wij op grond van een dienovereenkomstig verzoek bepaalde gegevens of uw klantenaccount wissen, blokkeren of corrigeren, voor zover dit volgens het geldende recht mogelijk is. Hiervoor dient u hier te klikken.
Op verzoek ontvangt u gratis informatie over alle persoonsgerelateerde gegevens die wij van u hebben opgeslagen.

Veiligheid

Ravensburger doet er alles aan om uw persoonlijke informatie tegen verlies, misbruik, niet-toegestane toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging te beschermen. Uw gegevens zijn door middel van een wachtwoord beveiligd om de vertrouwelijkheid en veiligheid te waarborgen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ravensburger behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring in de toekomst te wijzigen. Wanneer Ravensburger uw persoonlijke informatie op een andere manier gebruikt dan op het moment van de registratie in de privacyverklaring staat vermeld, zullen wij proberen u via een e-mail op de hoogte te stellen met gebruikmaking van de laatste bekende informatie. Wanneer u ons geen toestemming hebt gegeven om contact met u op te nemen, dan wordt u noch geïnformeerd, noch zullen wij uw persoonlijke informatie op een nieuwe manier gebruiken. In ieder geval wordt echter een dienovereenkomstig bericht door een geaccentueerde bekendmaking op de website van Ravensburger ter beschikking gesteld.

Vragen / meningen / privacyfunctionaris

Voor vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonsgerelateerde gegevens, voor informatie, correcties, blokkering of het wissen van gegevens dient u zich per e-mail te richten tot onze privacyfunctionaris (datenschutzbeauftragter@ravensburger.de).

Ravensburger nieuwsbrief

Uw gegevens worden niet aan derden doorgegeven.
Opzeggen te allen tijde mogelijk.